LPF vine în ajutorul cluburilor. Măsuri concrete să nu se ajungă la faliment

LPF vine în ajutorul cluburilor. Măsuri concrete să nu se ajungă la faliment

Statul român trebuie să vină în ajutorarea diverselor societăți care pot intra în colaps financiar și de ce nu, în faliment, după ce nu-și mai pot desfășura activitatea. În acest caz intră și cluburile de fotbal, care sunt amenințate în mod direct de această criză după pandemia de COVID-19. Echipele din Liga 1 vor ca statul român să susțină 75% la sută din salarii pe perioada cât va fi stare de urgență în România, așa cum s-a dat lege în Danemarca, scutirea de plată a CAS și CASS, scutirea de taxe și impozite aferente fondului de salarii și a veniturilor și acordarea de împrumuturi cluburilor cu dobândă ZERO pentru 3 ani cum este în Suedia.
Astfel, LPF a formulat astăzi o scrisoare care va fi prezentată mâine către statul român pentru a cere măsuri concrete care trebuiesc luate pentru ajutorarea cluburilor din Liga 1.
Sportul românesc, în general, și fotbalul, în special, se află astăzi într-o situație fără precedent. Amânarea sau chiar anularea competițiilor sportive din cauza COVID-19 poate avea un impact economic major, vădit negativ, asupra tuturor implicați în sport, de la cluburi, sportivi, antrenori, federații, ligi, etc. Chiar dacă cluburile mari din afara României își pot permite anumite pierderi economice, cele mai multe cluburi din țara noastră, indiferent de ramura sportivă în care activează, își desfășoară activitatea de la o zi la alta, identificând cu greu resursele financiare necesare pentru plata chiriei stadionului ori sălii de sport sau pentru plata alimentației sportivilor, a cantonamentelor de pregătire sau a cheltuielilor de deplasare pentru disputarea jocurilor programate în alta localități. Cu atât mai mult, plata remunerațiilor lunare cuvenite sportivilor, reprezintă o provocare continuă pentru finanțatorii și managerii cluburilor sportive.
Deoarece manifestările sportive prezintă un risc major pentru răspândirea COVID-19, din cauza numărului mare de participanți, la acest moment este aproape imposibil de stabilit un moment la care se vor putea relua competițiile sportive, această incertitudine generând o presiune economică majoră pe umerii cluburilor sportive. Pe multe dintre acestea le paște insolvența sau chiar falimentul, ceea ce înseamnă că o mulțime de sportivi riscă să rămână în perioada următoare fără nicio sursă de venit.
outmag.ro
Într-o situație foarte gravă se găsesc astăzi și cluburile de fotbal participante la Campionatul Național de Fotbal al Ligii 1 deoarece acestea se află în imposibilitatea de a mai genera anumite venituri cuprinse în bugetele anuale, cum ar fi banii din vânzarea biletelor și abonamentelor, sumele reprezentând contravaloarea drepturilor de televizare ori veniturile generate din publicitate și sponsorizare. Din cauza neîncasării acestor sume de bani, cluburile de fotbal, în lipsa unor rezerve financiare pentru plata salariilor pe perioada întreruperii, se găsesc în situația în care nu au resurse financiare pentru achitarea remunerațiilor lunare cuvenite fotbaliștilor și membrilor echipei tehnice, ceea ce va genera un impact social major pentru jucători și familiile acestora. Mai mult decât atât, având în vedere specificul profesiei lor, sportivii se află în imposibilitatea de a-și găsi un alt angajament pe perioada suspendării competițiilor sportive.
MĂSURI CE POT SPRIJINI SPORTUL ROMÂNESC:
a) Amânarea și eșalonarea plății TVA-ului datorat de toate structurile sportive pentru obligații devenite scadente la 25 martie 2020 inclusiv. Stabilirea plăților acestor obligații în 6 rate lunare, începând cu data de 25 ale lunii următoare celei în care este ridicată starea de urgență în România;
b) Pentru structurile sportive plătitoare de TVA la emiterea facturii , stabilirea posibilității acestora de a opta pentru plata TVA la încasare, pentru toată activitatea desfășurată în perioada în care România se află în stare de urgență;
c) Amânarea și eșalonarea plății contribuțiilor sociale datorate de structurile sportive pentru veniturile acordate angajaților precum și cele generate de contribuțiile sociale aferente contractelor de muncă sau contractelor de activitate sportivă încheiate de structurile sportive anterior datei de 16.03.2020 și care au devenit sau vor deveni scadente până la data de 25.03.2020. Plata acestor contribuții sociale se va efectua în 6 rate lunare egale, începând cu data de 25 a lunii următoare celei în care este ridicată starea de urgență în România;
d) Reducerea la 60% a contribuțiilor datorate de structurile sportive pentru veniturile angajaților sau a personalului aflat sub contracte de activitate sportivă, pentru lunile martie, aprilie și mai 2020, cu condiția ca aceste structuri sportive să mențină în proporție de 90% numărul acestor angajați și prestatori de activități sportive;
e) Înghețarea penalităților și dobânzilor aferente impozitului pe clădiri și cel pe terenuri, datorat pentru stadioane și alte tipuri de baze sportive, inclusiv clădirile aferente. Măsura vizează penalitățile și dobânzile de întârziere care ar urma să curgă în perioada începând cu data de 16.03.2020 și până la data întării stării de urgență în România;
f) Scutirea tuturor structurilor sportive de la plata impozitului pe venit sau pe profit pentru lunile martie, aprilie și mai 2020;
g) Scutirea tuturor băncilor și instituțiilor financiare nebancare de la plata impozitului pe profitul realizat din împrumuturile acordate structurilor sportive în perioada martie, aprilie și mai 2020, sub condiția ca această scutire să se reflecte în costul împrumuturilor acordate;
h) Stabilirea posibilității tuturor plătitorilor de impozit pe venit și pe profit de a direcționa un procent de 3% din impozitul aferent anului 2020, către structuri sportive care dețin certificate de identitate sportivă, sunt afiliate la federația națională sau asociația județeană de profil și participă la competiții organizate de acestea la nivel național sau local.
Pe lângă toate acestea cluburile au mai cerut ca statul român să susțină 75% la sută din salarii pe perioada cât va fi stare de urgență în România, scutirea de plată a CAS și CASS, scutirea de taxe și impozite aferente fondului de salarii și a veniturilor și acordarea de împrumuturi cluburilor cu dobândă ZERO pentru 3 ani.
asdasd
sursa:www.DoarRomania.ro