Exclusiv: Vali Iordănescu este noul președinte al echipei Gaz Metan

Exclusiv: Vali Iordănescu este noul președinte al echipei Gaz Metan

În urma unui proces care a avut loc luni la Tribunalul Mediaș, noul consiliu director al clubului Gaz Metan a decis ca președinte la echipa de fotbal a Mediașului să fie Valentin Iordănescu.
Mai jos puteți vedea decizia judecătoriei Mediaș.


JUDECĂTORIA MEDIAŞ
JUDEŢ  SIBIU
Operator  de  date  cu caracter  personal   înregistrat   sub  nr. 5264

Dosar  civil  nr-2989/257/2020
  Din 3  august  2020
  

 Vă  comunicăm ataşat  copia  minutei  sentinţei   civile  nr. 694  din 3  august  2020,  pronunţată  în dosarul de mai sus .

 JUDECĂTOR                                                                        GREFIER
MIRELA  ZOLTAN                                                          MARIANA PANAITE


 R O M Â N I A
JUDECĂTORIA MEDIAŞ
SECTIA GENERALA

Minuta  sentinţei  civile nr.                                                               Dosar nr. 2989/257/2020


ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE


Admite cererea de ordonanță președințială  formulată de reclamantul  Boroncoi  Flavius Lucian  cu domiciliu în  Mediaş , str.  Alba Iulia  nr 2  bl 48 sc. C  et. 4  ap. 29  jud. Sibiu în contradictoriu cu pârâtul Club Sportiv  Gaz Metan Mediaş  prin Consiliu director  compus din Luca Teodor  Dumitru , Dăian Horia Gheorghe , Tătaru Ion , Iordănescu Alin Valentin , Costea  Mircea Mihai , respectiv Club  Sportiv Gaz Metan Mediaş prin Consiliu director compus din Luca Teodor  Dumitru , Biro Ioan  Iosif , Aldea Stan   Oliviu , Dorina Doszpoly , Roşca Dorin  şi președinte Pustai Cristian  , şi în consecinţă :
            Constată  componenta actuală  a Consiliului director al Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaş  ca fiind Luca Teodor  Dumitru , Dăian Horia Gheorghe , Tătaru Ion , Iordănescu Alin Valentin , Costea  Mircea Mihai , potrivit înregistrărilor  din  Registrul asociaţiilor şi Fundaţiilor  de la Judecătoria  Mediaş .
            Dispune suspendarea  efectelor Hotărârii  nr 2/ 15.07.2020  a Consiliului director al Clubului sportiv Gaz Metan Mediaş în componența Luca Teodor  Dumitru , Dăian Horia Gheorghe , Tătaru Ion , Iordănescu Alin Valentin , Costea  Mircea Mihai privind desemnarea   în calitate de președinte  a lui Pustai  Cristian  , -  ca măsură provizorie , până la soluţionarea definitivă  a procesului de fond , dosar nr 2743/257/2020  al Judecătoriei Mediaş .
            Ia act de voinţa  membrilor Consiliului director al Clubului  sportiv  Gaz Metan Mediaş şi desemnează pe - Iordănescu Alin Valentin ( cu dom. ) -  să exercite , în mod provizoriu ,  atribuțiile prevăzute de  art.. 24 alin. 2 lit. b, d  din OG 26/2002 şi art. 28  alin. 2 din statutul asociației , până la soluționarea definitivă  a  procesului de  fond , dosar nr 2743/257/2020  al Judecătoriei Mediaş ,  având  ca obiect  anularea Hotărârii nr 2/ 2002  a Consiliului director al Clubului  Sportiv Gaz Metan Mediaş  sau alte dispoziţii legale .
             Respinge excepțiile invocate şi alte cereri  formulate de  părti .
            Cerere timbrată legal  .
            Cu apel în 5 zile de la pronunțare .
            Prezenta este executorie potrivit dispozițiilor art. 997 alin. 2  CPC .
             Pronunțata  azi 3 august 2020 , prin punerea soluției la dispoziția părților de grefa instanței.
    Judecător ,
bricopro.ro